Logo
×
Postopek gradnje

Postopek gradnje

Kako izgleda projekt z nami

Naš skupni cilj je, da vam zgradimo nov, drugačen, varen, trajen, predvsem pa sanjski objekt za optimalno udobje bivanja ali poslovne namene. Skupaj z nami ste stopili na pot, ki bo potekala po sledečih korakih.

1

Prijava na brezplačen posvet v živo ali na spletu

Pred začetkom sodelovanja rezervirajte neobvezujoč brezplačen posvet, na katerem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja. Da vam bomo lahko kar najbolj v pomoč, priporočamo, da se na posvet prijavite z izpolnitvijo vprašalnika.

Rezervirajte brezplačen posvet

2

Spoznavni sestanek in priprava projektne naloge

Naše sodelovanje se prične s spoznavnim sestankom, kjer se pogovorimo o vaših željah in potrebah ter skupaj določimo ključne točke za pripravo idejne zasnove. Namen sestanka je predstavitev procesa gradnje, tehnologije in pogojev sodelovanja. Po sestanku vam v treh dneh pripravimo ponudbo in izračun za gradnjo vaše nove sanjske hiše. 

3

Podpis pogodbe

Drugi korak je podpis gradbene pogodbe. Z njo se kot izvajalci zavezujemo, da bomo vašo novo hišo zgradili skladno z načrti v dogovorjenem roku, za vnaprej dogovorjeno plačilo pod določenimi pogoji in plačilnimi situacijami.

4

Priprava idejne zasnove (IDZ)

Po podpisu pogodbe bodo naši arhitekti na podlagi vaših želja in izbora tipa hiše pripravili koncept idejne zasnove (IDZ) zunanje in notranje ureditve s fotorealističnimi renderji. Namen idejne zasnove je uskladitev gaberitov bodoče hiše z zakonsko opredeljenimi pogoji gradnje na parceli ter občinskimi prostorskimi akti. Na podlagi idejne zasnove nato pridobimo projektne pogoje oziroma soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev na vodovodno, kanalizacijsko in električno omrežje.

5

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD)

V sklopu sodelovanja vam pripravimo vso upravno-tehnično dokumentacijo in vodimo celoten postopek na upravni enoti do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

6

Dokumentacija za fazo projekta za izvedbo (PZI)

Pripravimo vam tudi zakonsko zahtevano dokumentacijo za fazo projekta za izvedbo (PZI), ki pomeni nadgradnjo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

7

Začetek gradnje

Gradnjo začnemo z zakoličbo objekta v skladu s pogoji gradbenega dovoljenja in dokumentacijo za izvedbo gradnje. Osem dni pred začetkom gradnje slednjo prijavimo pri pristojnem upravnem organu.

8

Projekt izvedenih del (PID)

Tekom gradnje vam pripravimo projektno dokumentacijo izvedenih del, ki je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja in evidentiranju objekta, ter dokumentacijo za morebitna odstopanja dejanske stavbe od gradbenega dovoljenja. V vodilni načrt projekta izvedenih del vložimo tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

9

Primopredaja novega doma

Po končanih dogovorjenih gradbenih delih sledi primopredaja novega doma, kjer skupaj z vami pregledamo hišo in preverimo skladnost izvedenih del z dogovorom. Nato sestavimo primopredajni zapisnik, ki ga podpišete tako vi kot kupec kot tudi mi kot izvajalec. Ta korak predstavlja tudi in zadnjo točko našega sodelovanja. 

Subvencije

Ekosklad vam nudi nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb. Namen tovrstnih subvencij je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj nič-energijskih stavb in povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Ker se zavedamo, da je gradnja hiše življenjski dogodek in za marsikoga ena izmed največjih investicij v življenju, vam v podjetju svetujemo in pomagamo s pripravo dokumentacije za pridobitev nepovratne finančne spodbude in morebitnega financiranja Ekosklada. 

Garancija 35 let

Garancija pri gradnji hiše se loči na dve vrsti garancijskih rokov, in sicer na roke solidnosti gradnje in roke na material. Garancijski rok za kakovost izvedenih del je tri leta, rok za konstrukcijske elemente pa deset let. Oba roka se štejeta od dneva zapisniške predaje objekta naročniku. Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki vam jih ob primopredaji hiše predamo skupaj z vsemi garancijskimi listi. 

V Steel hišah verjamemo v kakovost naše gradnje, pa tudi stabilnost in trdnost jeklenih konstrukcij. Zato vam ob zakonsko določenih rokih nudimo podaljšano garancijo na konstrukcijsko stabilnost z rokom 35 let od primopredaje objekta.

Ste pripravljeni na začetek
svojega projekta?

Izvedba je 60 % hitrejša in do 15 % cenejša v primerjavi s klasično gradnjo.

rezervirajte brezplačen posvet